Pozytywna opinia wniosku

karp1 Dobre wieści! Na poniedziałkowym posiedzeniu Zarząd Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego pozytywnie zaopiniował wniosek o wpis na Listę produktów tradycyjnych Karpia z Grabi.
Mamy nadzieję, że urząd marszałkowski niezwłocznie przekaże dokumentacje ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi i w przyszłym roku będziemy mogli świętować uzyskanie wpisu.

Karp z Grabi

Od paru miesięcy trwały przygotowania do złożenia wniosku o wpis na Listę produktów tradycyjnych Karpia z Grabi. Dzięki uprzejmości kilku osób w tym pracowników Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Sieradzu oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Mogilnie Małym wniosek jest już gotowy.