Pozytywna opinia wniosku

karp1 Dobre wieści! Na poniedziałkowym posiedzeniu Zarząd Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego pozytywnie zaopiniował wniosek o wpis na Listę produktów tradycyjnych Karpia z Grabi.
Mamy nadzieję, że urząd marszałkowski niezwłocznie przekaże dokumentacje ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi i w przyszłym roku będziemy mogli świętować uzyskanie wpisu.