Karp z Grabi

Od paru miesięcy trwały przygotowania do złożenia wniosku o wpis na Listę produktów tradycyjnych Karpia z Grabi. Dzięki uprzejmości kilku osób w tym pracowników Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Sieradzu oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Mogilnie Małym wniosek jest już gotowy.