Karp z Grabi wpisany na Listę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że dnia 1 kwietnia 2016 r.
zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów
rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10 poz. 68
oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 7056 i Nr 216, poz. 7368), po przekazaniu wniosku
przez Marszałka Województwa Łódzkiego karp z Grabi został wpisany na Lisę Produktów
Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Serdecznie dziękujemy za pomoc Panu Janowi Gawłowi, Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Sieradzu oraz Pani Wiktorii Marczak, Kołu Gospodyń Wiejskich w Mogilnie Małym i Lokalnej Grupie Działania „Dolina rzeki Grabi”.