I Kongres Rybactwa Śródlądowego w Kielcach

konf_7 W dniu 27 listopada br. w Kielcach odbył się I Kongres Rybactwa Śródlądowego. Oczywiście nie mogło nas tam nie być.

 

Pierwsza edycja Kongresu Rybactwa Śródlądowego towarzyszyła Wystawie Rybactwa Śródlądowego. Niestety tym razem wystawców za wielu nie było i interesujących nas urządzeń nie znaleźliśmy. Sam Kongres cieszył się sporym zainteresowaniem. Przywitali nas oficjele ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego i Targów Kielce, Swoje wystąpienia mieli także, m.in.: Marek Ferlin – prezes Polskiego Towarzystwa Rybackiego, specjaliści z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Lokalna Grupa Rybacka „Świętokrzyski karp”. Wśród ważnych tematów na kongresie pojawił się wykład  „Certyfikacja surowca i produktu w rybactwie” autorstwa Anny Dębickiej, szefowej MSC w Polsce, o zdrowotnych aspektach ryb słodkowodnych mówił dr Jan Żelazny z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, o sprzedaży bezpośredniej mówiła dr inż. Olga Szulecka z Morskiego Instytutu Rybacki z Gdyni. Wśród prelegentów kongresu znaleźli się też przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Jak zwykle cenne były spotkania i rozmowy w kuluarach. Jeżeli w przyszłości pojawi się więcej wystawców z artykułami i usługami dla akwakultury, to impreza w Kielcach może być ważnym miejscem spotkań środowiska.

fot. Anna Kołodziej